Organisatie: Suus Mijland
Gecertificeerd: Suus Mijland
Provincie: Zuid-Holland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en justitie, overig.
Mailadres:
Telefoon: