Organisatie: Pankow Training & ZOW
Gecertificeerd: Natasja Pankow
Provincie: Gelderland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld.
Domeinen: Kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-16827927