Organisatie: LifeLine-D-Up
Gecertificeerd: Aletta Rozenboom
Provincie: Groningen
Beschikbaar: Noord Nederland
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld.
Domeinen: Kinderopvang, onderwijs.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-18511186