• Informatie voor nieuwe trainers

 • Differentiatie

  Het trainerspakket bestaat uit materiaal waarmee scholing kan worden samengesteld gedifferentieerd naar competenties, niveau en ervaring, tijdsduur, intensiteit en leerstijlen van Kolb.

  Tijdsduur scholing

  Er is geen minimum en geen maximumtijdsduur voor deze scholing. De tijdsduur wordt in samenspraak met de opdrachtgever en trainer/docent vastgesteld op basis van de te behalen competenties en doelen.

  Geen prijsafspraken

  THG heeft geen prijsafspraken over het uitvoeren van de training. Op trainershuiselijkgeweld.nl staan onder tarieven adviesprijzen. Trainers voeren zelfstandig het pakket uit.

  Certificaat

  De trainer/docent kan een certificaat uitgeven. Dit certificaat heeft de status van een bewijs van deelname, tenzij door de trainer/docent of de organisatie op het programma accreditatiepunten zijn aangevraagd. De deelnemers krijgen na het volgen van de scholing het certificaat uitgereikt. 

  Achtergrondartikelen

  Hier vind je ruim dertig mappen waarin artikelen over thema’s zijn opgeslagen. Deze artikelen bevatten extra achtergrondinformatie. In de submap meldcodes vind je zo’n vijftig meldcodes van verschillende sectoren en organisaties. Deze artikelen zijn vrij te gebruiken tijdens scholingen en andere activiteiten.

   

   

 • Trainerspakket

  Elke nieuwe trainer/docent krijgt een uitnodiging voor Dropbox. In Dropbox is het trainerspakket inclusief alle extra materialen opgeslagen om scholingen te verzorgen over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.

  Trainershandleiding

  De trainershandleiding is de spil van het trainerspakket. In de trainershandleiding vind je alle informatie die nodig is om scholing te organiseren, ontwikkelen en uit te voeren.

  Theorie voor trainers

  De theorie geeft de trainer/docent achtergrondinformatie die nodig is om de scholingen professioneel uit te voeren. Het is belangrijk om de theorie gelezen te hebben voorafgaand aan het uitvoeren van scholing. In de trainershandleiding staat bij elk programmaonderdeel welke theorie relevant is. De theorie is deels gelijk aan de readers voor deelnemers, maar is uitgebreider en heeft verdiepende informatie voor trainers.

  Werkmateriaal

  Het werkmateriaal is te gebruiken in combinatie met de werkvormen uit de trainershandleiding. Het werkmateriaal bestaat uit werkvormen voor de aandachtsgebieden huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. De werkvormen in de trainershandleiding verwijzen naar het werkmateriaal.

  Films en lied

  Er zijn 26 films en 1 lied verwerkt in het trainerspakket. In de trainershandleiding staan de films als programmaonderdeel beschreven. 

   

 • Presentaties

  Presentaties zijn beschikbaar in PowerPoint voor Windows en in Keynote voor Apple.

  De volgende presentaties beschikbaar:


  • Stappen meldcode
  • Omvang
  • Vormen
  • Gevolgen
  • Spiraal van geweld
  • Kindcheck
  • Veilig Thuis
  • Motivatiemodel
  • Steun aan kinderen en jongeren
  • Kennisquiz 

  Readers

  Er zijn acht readers zowel in Word als in pdf beschikbaar voor deelnemers.

  • Aanpak Huiselijk geweld Communiceren over onveiligheid en geweld
  • Aanpak Huiselijk geweld en de meldcode huiselijk geweld
  • Aanpak Huiselijk geweld en eergerelateerd geweld
  • Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Aanpak Huiselijk geweld en meisjesbesnijdenis
  • Aanpak Huiselijk geweld en ouderenmishandeling
  • Aanpak Huiselijk geweld en partnergeweld
  • Aanpak Huiselijk geweld Volledig