• Informatie voor nieuwe trainers

 • Differentiatie

  Het trainerspakket bestaat uit materiaal waarmee scholing kan worden samengesteld gedifferentieerd naar competenties, niveau en ervaring, tijdsduur, intensiteit en leerstijlen van Kolb.

  Tijdsduur scholing

  Er is geen minimum en geen maximumtijdsduur voor deze scholing. De tijdsduur wordt in samenspraak met de opdrachtgever en trainer/docent vastgesteld op basis van de te behalen competenties en doelen.

  Geen prijsafspraken

  THG heeft geen prijsafspraken over het uitvoeren van de training. Op trainershuiselijkgeweld.nl staan onder tarieven adviesprijzen. Trainers voeren zelfstandig het pakket uit.

  Certificaat

  De trainer/docent kan een certificaat uitgeven. Dit certificaat heeft de status van een bewijs van deelname, tenzij door de trainer/docent of de organisatie op het programma accreditatiepunten zijn aangevraagd. De deelnemers krijgen na het volgen van de scholing het certificaat uitgereikt. 

  Achtergrondartikelen

  Hier vind je ruim dertig mappen waarin artikelen over thema’s zijn opgeslagen. Deze artikelen bevatten extra achtergrondinformatie. In de submap meldcodes vind je zo’n vijftig meldcodes van verschillende sectoren en organisaties. Deze artikelen zijn vrij te gebruiken tijdens scholingen en andere activiteiten.

   

   

 • Trainershandleiding en handboek

  De Trainershandleiding Aanpak Huiselijk geweld geeft trainers informatie om trainingen voor professionals en vrijwilligers te ontwikkelen zodat zij huiselijk geweld signaleren en volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling handelen. 
De trainershandleiding gaat met name in op de inhoud van de trainingen: het ‘Wat’ van de trainingen.

  Theorie

  De theorie geeft de trainer achtergrondinformatie die nodig is om de scholingen professioneel uit te voeren.

  Werkmateriaal 

  Het werkmateriaal is te gebruiken in combinatie met de werkvormen uit de trainershandleiding. Het werkmateriaal bestaat uit werkvormen voor de aandachtsgebieden meldcode huiselijk geweld en kidenhuiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. De werkvormen in de trainershandleiding verwijzen naar het werkmateriaal.

  Presentaties

  Presentaties zijn beschikbaar in PowerPoint voor Windows en in Keynote voor Apple.
  De volgende presentaties zijn beschikbaar:


  • Presentatie Film en dia’s ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.
  • Presentatie Film en dia’s ‘Het afwegingskader’.
  • Presentatie Film en dia’s ‘Informatie delen en verwerken bij onveiligheid’.
  • Presentatie Film en dia’s ‘Veilig Thuis’.
  • Presentaties Film en dia’s ‘In 4 stappen zorgvuldig melden bij Veilig Thuis.
  • Presentatie Film ‘De geweldspiraal’.
  • Presentatie Film ‘ Stress begrijpen’.
  • Presentatie Dia’s ‘Sorteeroefening Meldcode huiselijk geweld antwoorden’.
 • Films en lied 

  Er zijn meer dan 30 korte films en 1 lied om te gebruiken tijdens de trainingen en lessen.

  Readers

  Er zijn negen readers zowel in Word als in pdf beschikbaar voor deelnemers. Er is 1 reader waarin alle informatie volledig is en acht readers over deelonderwerpen:

  • Aanpak Eergerelateerd geweld
  • Aanpak Kindermishandeling
  • Aanpak Meisjesbesnijdenis
  • Aanpak Ouderenmishandeling
  • Aanpak Partnergeweld
  • Informatie delen en verwerken bij onveiligheid en geweld
  • Communiceren over onveiligheid en geweld
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Aanpak Huiselijk geweld Volledig