Organisatie: HartVerstand
Gecertificeerd: Kim Lakke
Provincie: Gelderland
Beschikbaar: Landelijk
Aandachtsgebied: Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, meisjesbesnijdenis.
Domeinen: Gezondheidszorg, jeugdzorg.
Mailadres: Klik hier
Telefoon: 06-54646161