• Coaching voor trainers Aanpak Huiselijk geweld

  Training geven over het onderwerp Huiselijk geweld en Kindermishandeling vraagt regelmatig andere trainersvaardigheden dan bij ‘standaard trainingen’. Er komen emoties los, er is bijvoorbeeld meer weerstand omdat er een verplichting vanuit de organisatie is in het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en ook het bespreekbaar maken kan voor de nodige dilemma’s zorgen.

  Om deze specifieke trainers tegemoet te komen, is het nu mogelijk om een coach gesprek aan te vragen. Je kan denken aan coachvragen op het gebied van:

  • Trainersvaardigheden ontwikkelen op het onderwerp huiselijk geweld
  • Begeleiden van leerprocessen
  • Omgaan met dilemma’s en weerstanden
  • Begeleiden van deelnemers met eigen ervaringen op huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Kwalitatieve programma’s ontwikkelen gebaseerd op de te behalen competenties van de deelnemers
  • Uitdagingen tijdens de training bijvoorbeeld met specifieke doelgroepen of maatwerk
  • Proactief behouden van de veiligheid in de groep

  Voor dit gesprek kan je een afspraak maken voor persoonlijk contact of online een coach gesprek voeren. Wil jij liever een coaching-on-the-job en wil je dat de coach een keer met je meekijkt, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

  Bianca Kruijs zal de coaching gaan verzorgen. Zij is zelf een zeer ervaren trainer op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en daarnaast heeft zij jarenlang trainers getraind op trainersvaardigheden op het specifieke onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling.

  De kosten voor zo’n coachgesprek zijn 85 euro per uur.

  Bij vragen kan je mailen naar bianca@trainershuiselijkgeweld.nl.