• Omdat jij als trainer/docent scholingen wilt verzorgen over huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.

    Lees meer

  • Train-de-trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

    Omdat jij als trainer/docent scholingen wilt verzorgen aan aandachtsfunctionarissen.

    Lees meer