• Training Aanpak Ouderenmishandeling

  "Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  Inhoud 
  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak Ouderenmishandeling te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken. De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

  Resultaat 

  • U heeft uw kennis en vaardigheden vergroot over de aanpak ouderenmishandeling.
  • U bent in staat om te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw sector.