• Training Aanpak Meisjesbesnijdenis

  "Heb ik voldoende inzicht in meisjesbesnijdenis?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Hoe handel ik zodat de veiligheid van betrokkenen worden gewaarborgd?"
  "Weet ik welke experts ik moet raadplegen op het moment dat ik signalen van meisjesbesnijdenis signaleer?"
  "Hoe hanteer ik de stappen van de meldcode bij deze specifieke vormen van geweld?"

  Inhoud
  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak Meisjesbesnijdenis te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om meisjesbesnijdenis effectief aan te pakken. De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

  Resultaat

  • U heeft uw kennis en vaardigheden vergroot over de aanpak meisjesbesnijdenis.
  • U bent in staat om veilig te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw sector.