• Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

  "Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?"
  "Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen?"
  "Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van zorgen met een cliënt, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"
  "Wat zijn aandachtspunten bij het coachen van de medewerkers? En bij het ontwikkelen van het implementatieplan?"

  Inhoud

  Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Werkt u met volwassenen, kinderen en/of ouderen? Dan raden wij u aan om de Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld te gaan volgen. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

  Resultaten

  • U heeft uw kennis en vaardigheden vergroot over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • U heeft een plan van aanpak ontwikkeld voor uw organisatie.
  • U bent in staat om de meldcode te implementeren.
  • U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw sector.