• Informatie voor nieuwe trainers

  Deze informatie komt uit de reader voor nieuwe trainers en geeft u een beeld over de kwaliteit en werkwijze van Trainers Huiselijk Geweld.

 • Differentiatie

  Het trainerspakket bestaat uit materiaal waarmee scholing kan worden samengesteld gedifferentieerd naar competenties, niveau en ervaring, tijdsduur, intensiteit en leerstijlen van Kolb.

 • Tijdsduur scholing

  Er is geen minimum en geen maximumtijdsduur voor deze scholing. De tijdsduur wordt in samenspraak met de opdrachtgever en trainer vastgesteld op basis van de te behalen competenties en doelen.

   

 • Geen prijsafspraken

  THG heeft geen prijsafspraken over het uitvoeren van de training. Op trainershuiselijkgeweld.nl staan onder tarieven adviesprijzen. Trainers voeren zelfstandig het pakket uit.

   

 • Kenniscentrum

 • Dropbox

  Elke nieuwe trainer krijgt een uitnodiging voor de Dropbox. In de Dropbox is het trainerspakket inclusief alle extra materialen opgeslagen. In de dropbox vindt u de volgende mappen met bestanden:

  • Bibliotheek artikelen
  • Bibliotheek films
  • Logo
  • Trainerspakket
 • Bibliotheek artikelen

  In bibliotheek artikelen vindt u ruim dertig mappen waarin artikelen over aandachtsgebieden zijn opgeslagen. Deze artikelen bevatten extra achtergrondinformatie. In de submap meldcodes vindt u zo’n vijftig meldcodes van verschillende sectoren en organisaties.

  Deze artikelen zijn vrij te gebruiken tijdens scholingen en andere activiteiten. 

 • Bibliotheek films

  In bibliotheek films vindt u zo’n vijftig films. Deze films zijn vrij te gebruiken tijdens scholingen en andere activiteiten. Gedurende het jaar wordt deze bibliotheek automatisch geactualiseerd.

 • Trainerspakket

  In deze dropbox-map vindt u alles wat u nodig hebt voor het geven een training.

  U vindt de volgende mappen met documenten:

  • Certificaat
  • Presentatie
  • Reader
  • Trainershandleiding
  • Werkmateriaal
 • Certificaat

  Er is een digitaal format van het certificaat voor deelnemers. De trainer kan een certificaat uitgeven. Dit certificaat heeft de status van een bewijs van deelname, tenzij door de trainer of de organisatie op het programma accreditatiepunten zijn aangevraagd. De deelnemers krijgen na het volgen van de scholing het certificaat uitgereikt. 

 • Presentaties

  Er zijn drie presentaties in PowerPoint en Keynote beschikbaar die de volgende aandachtsgebieden behandelen:
  Definitie en vormen, omvang, beschermende en risicofactoren, gevolgen, meldcode, geweld door medewerkers, taken en verantwoordelijkheden, privacy, beroepsgeheim, toestemming en dossier, Veilig Thuis, de stappen van de meldcode, stappen bij eergerelateerd geweld, stappen bij meisjesbesnijdenis, in gesprek met meerderjarigen en in contact met minderjarigen. 

  In deze aandachtsgebieden wordt informatie over de volgende vormen van mishandeling:
  (ex)Partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.
  De aandachtsgebieden van deze presentatie zijn synchroon aan de theorie in de trainershandleiding.

 • Reader

  De reader bestaat uit vier aandachtsgebieden:

  • Informatie over huiselijk geweld waarin de zes meest gestelde vragen over de verschillende vormen en signaallijsten;
  • Werken met de meldcode waarin tien meest gestelde vragen over de meldcode en daarnaast informatie over veiligheid, kindcheck, dossier, Veilig Thuis en sociale kaarten.
  • In gesprek over geweld waarin informatie over het voeren van gesprekken, gesprekstechnieken, motivatie en agressie.
  • In contact met het kind waarin informatie over steun bieden en in gesprek gaan met kinderen.
 • Werkmateriaal

  Het werkmateriaal is te gebruiken in combinatie met de werkvormen uit de trainershandleiding. Het werkmateriaal bestaat uit werkvormen voor aandachtsgebieden huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

 • Trainershandleiding

 • De trainershandleiding bestaat uit zes delen:

  Deel A. Instructies voor de trainer
  Deel B. Raamwerk en programma
  Deel C. Start van de scholing
  Deel D. Meldcode stap 1 t/m 5
  Deel E. Meldcode per stap
  Deel F. Theorie
  Deel G. Bijlagen

 • Trainershandleiding DEEL A. Instructies voor de trainer

  DEEL A. gaat in op de deskundigheid van de trainer, de mogelijkheden voor ondersteuning, het gebruik van certificaten en informatie over het trainerspakket.

 • Trainershandleiding DEEL B. Raamwerk & Programma

  In DEEL B. worden het raamwerk, voorbeeldprogramma’s en voorbereidende werkopdrachten behandeld. Het raamwerk is de spil van het trainerspakket, hiermee worden programma’s samengesteld. ook is het mogelijk blended learning programma's samen te stellen.

 • Trainershandleiding DEEL C. Start van de scholing

  In DEEL C. worden de onderdelen welkom, mededelingen, kennismaken, doel en programma besproken. Hiermee kan de scholing worden gestart.

 • Trainershandleiding DEEL D. Meldcode Stap 1 t/m 5

  DEEL D. gaat in op de theorie rondom de meldcode algemeen. Informatie over wettelijke kaders en inhoudelijk invulling van de vijf stappen worden behandeld. Daarnaast worden werkvormen besproken welke betrekking hebben op alle vijf de stappen.

 • Trainershandleiding DEEL E. Meldcode per stap

  In DEEL E. worden theorie en werkvormen per stap behandeld. Naast de vijf stappen van de meldcode wordt ook stap 0 behandeld, zowel in theorie als werkvormen.

 • DEEL F. Theorie algemeen

  In DEEL F. komen definities, vormen, omvang, beschermende en risicofactoren, gevolgen en signaallijsten aan de orde. Deze worden uitgewerkt naar de aandachtsgebieden huiselijk geweld, (ex-) partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis. Ook wordt het onderscheid tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld behandeld.

  Daarnaast wordt ingegaan op de aandachtsgebieden privacy, beroepsgeheim, toestemming en dossiervorming. Taken en verantwoordelijkheden van verschillende professionals binnen de organisatie worden besproken. De sociale kaart wordt behandeld en uitgebreide informatie over Veilig Thuis komt aan de orde. Met deze informatie kunnen vrijwel alle vragen worden beantwoord.

  Als laatste wordt ingegaan op het geweld onder medewerkers. Deze vorm van geweld valt niet onder de meldcode, maar valt wel onder de paraplu ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)’. Verschillende sectoren pakken GIA in samenhang op binnen de kwaliteitszorg van de organisatie.

 • DEEL G. Bijlagen

  In DEEL G. zijn de bijlagen m.b.t. verschillende aandachtsgebieden verzameld. Hier worden algemene voorwaarden besproken evenals de inhoud van het trainerspakket, de checklist voor aanvraag, informatie over het voorgesprek, leerwens- en evaluatieformulier en literatuur- en DVD overzicht.

  Vervolgens wordt het werken met blended learning besproken. Het werken met een trainingsacteur en de 18 meeste gestelde dilemma’s en handelingsmogelijkheden worden behandeld. Als laatste worden de literatuur- en internetbronnen gegeven.